Nail

Nail
About the product
ሜካፕ – ለሙሽሮች፤ለሴት ሚዜዎች፤ ለልዩ ዝግጅት (ለልደት፤ ለሠርግ፤ ለእራት…) ፕሮግራሞች
ቅንድብ/ሜሽ እና አይላሽ
የእጅና የእግር ጥፍር የማስዋብ ሥራ
በዋክስ ጸጉር ከእጅና ከእግር ማንሳት
Contact with supplier